Skip to content Skip to main navigation Skip to footer

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinţa proprie şi cele închiriate altor persoane fizice/persoane juridice ce desfăşoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă a locuinţelor proprietate de stat/UAT – MODEL 01

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice/juridice (pentru imobile închiriate persoanelor juridice) – MODEL 02

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor fizice ce desfăşoară profesii liberale – MODEL 03

Declaraţia de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi în imobile închiriate) – MODEL 04

Declarația rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de proprietari de imobile persoane fizice (pentru locuinta proprie şi cele închiriate altor persoane fizice/persoane fizice ce desfășoară profesii liberale) şi de concesionari, locatari, titulari ai dreptului de administrare sau de folosinţă locuinţelor proprietate de stat/UAT – MODEL 05

Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de utilizatori casnici proprietari de imobile (pentru imobile închiriate persoanelor juridice) – MODEL 06

Declaratia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice proprietari de imobile, închiriate persoanelor fizice/persoanelor fizice ce desfășoară profesii liberale – MODEL 07

Declaraţia rectificativă de impunere în vederea stabilirii cuantumului taxei speciale de salubrizare datorată de persoane juridice (proprietari de imobile sau care desfăşoară activităţi în imobile închiriate) – MODEL 08MODEL08

Ultima actualizare: 12:48 | 11.07.2024

Sari la conținut